03 сарын 18
Улаанбаатар -3°C

(JICA) ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ БОЛОВСРОЛЫН ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД БИЧИЛ ТӨСЛҮҮД ШАЛГАРУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ

14/04/2016 11:45

 

JICA байгууллагаас БСШУЯ болон ХАХНХЯ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй “Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд бичил төслүүд шалгаруулж эхэллээ. 


Бичил төслийн зорилго нь хүүхдийн боловсролын тусгай хэрэгцээнд нийцсэн сургалтын янз бүрийн арга хэлбэрийн үр өгөөжийг судлах, үндэсний хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх боломжтой загвар боловсруулах явдал юм. Бичил төслийн өргөдлийг 2016 оны 04 сарын 25-ныг хүртэл хүлээн авах бөгөөд дэлгэрэнгүйг тавигдах шаардлагаас харна уу.

Өргөдлийн маягт (15.43 KB) 

Бичил төсөлд тавигдах шаардлага (381.1 KB) 

Эх сурвалж: http://www.meds.gov.mn/

(JICA) ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ БОЛОВСРОЛЫН ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД БИЧИЛ ТӨСЛҮҮД ШАЛГАРУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ    Edunews.mn    

14/04/2016 11:45