03 сарын 24
Улаанбаатар -8°C

Монгол улсад эрэлт ихтэй мэргэжлийн жагсаалт

15/04/2016 17:00

       

 Монгол Улсын Засгийн газраас эрэлттэй мэргэжлийн нэрсийг гаргажээ.Эрэлттэй мэргэжлээр элссэн, Ерөнхий шалгалтаа 720 ба түүнээс дээш оноо авсан тохиолдолд сар бүр 50 – 100 мянган төгрөгийн тэтгэлэг хүртэх юм. Бага ангийн багш, Сургуулийн өмнөх боловсролын багш хамгийн их эрэлттэй мэргэжлийн тоонд оржээ.

МОНГОЛ УЛСАД ЭРЭЛТ ИХТЭЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЖАГСААЛТ

1.Aвтo замын барилга
2. Бага ангийн багш
3. Сургуулийн өмнөх боловсролын багш
4. Байгалийн ухааны чиглэлийн багш
5. Геологи
6. Гидрогеологи
7.Тидромеханик инженер
8. Усны нөөц эклоги
9. Уул уурхайн ашиглалтийн технологи
10. Уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмж
11. Малын эмч
12. Мэдээллийн систем
13. Газрын тосны хадгалалт, тээвэрлэлт
14. Сантехник, инженерийн байгууламж
15. Сэргээгдэх эрчим хүч

Б.Цэцэг

Монгол улсад эрэлт ихтэй мэргэжлийн жагсаалт    Edunews.mn    

15/04/2016 17:00