03 сарын 24
Улаанбаатар -8°C

Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль, сургалтын хөтөлбөрийг сонгон суралцаарай

18/05/2016 08:30

 

Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчид магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль, сургалтын хөтөлбөрийг сонгон суралцсанаар үндэсний болон, олон улсын тэтгэлэгт хамрагдах, боловсролоо ахиулан суралцахад өмнөх боловсрол хүлээн зөвшөөрөгдөх, Монголд төдийгүй олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсрол эзэмших зэрэг олон давуу талтай.

Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсад 72 сургалтын байгууллага, 211 сургалтын хөтөлбөр, олон улсын байгууллагаар 15 сургалтын хөтөлбөр тус тус магадлан итгэмжлэгдээд байна. 

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУД 

/ 2016 оны 5 дугаар сарын 10–ны байдлаар/

Сургуулийн нэр

Хяналт

Магадлан итгэмжлэлийн хугацаа

Вэбсайт

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ИХ СУРГУУЛИУД

1

Монгол улсын их сургууль

Төрийн

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ПРОЦЕСС ЯВАГДАЖ БАЙНА

www.num.edu.mn

2

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль

Төрийн

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ПРОЦЕСС ЯВАГДАЖ БАЙНА

www.must.edu.mn

3

Монгол улсын боловсролын их сургууль

Төрийн

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ПРОЦЕСС ЯВАГДАЖ БАЙНА

www.msue.edu.mn

4

Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль

Төрийн

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ПРОЦЕСС ЯВАГДАЖ БАЙНА

www.mnums.edu.mn

5

Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Төрийн

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ПРОЦЕСС ЯВАГДАЖ БАЙНА

www.msua.edu.mn

 

ХААИС-ийн Дархан дахь Агроэкологи, бизнесийн сургууль

 

Төрийн

2017.03.07

www.sab.edu.mn

6

Соёл урлагийн их сургууль

Төрийн

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ПРОЦЕСС ЯВАГДАЖ БАЙНА

www.msuac.edu.mn

7

Батлан хамгаалахын их сургууль

 

Төрийн

2018.06.05

www.dum.gov.mn

8

Хууль сахиулахын их сургууль

 

Төрийн

2021.02.10

www.leu.gov.mn

9

Удирдлагын академи

 

Төрийн

2016.05.27

www.naog.gov.mn

10

Ховд их сургууль

Төрийн

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ПРОЦЕСС ЯВАГДАЖ БАЙНА

www.khu.edu.mn

11

Дорнод их сургууль

 

Төрийн

2019.01.22

http://www.dornod.edu.mn

12 Улаанбаатарын их сургууль Төрийн 2017.11.08  

13

Отгонтэнгэр их сургууль

Хувийн

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ПРОЦЕСС ЯВАГДАЖ БАЙНА

www.otgontenger.edu.mn

14

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль

Хувийн

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ПРОЦЕСС ЯВАГДАЖ БАЙНА

www.humanities.mn

 

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Эрдмийн сургууль

 

Хувийн

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ПРОЦЕСС ЯВАГДАЖ БАЙНА

www.gradedu.org

 

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харъяа "Билиг" дээд сургууль

 

Хувийн

2022.06.22

www.biliginstitute.mn


 

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа Далай ван дээд сургууль

Хувийн

2021.12.22

www.dalaivan_edu.mn

15

Их засаг олон улсын их сургууль

Хувийн

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ПРОЦЕСС ЯВАГДАЖ БАЙНА

www.ikhzasag.edu.mn

16

Орхон их сургууль

Хувийн

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ПРОЦЕСС ЯВАГДАЖ БАЙНА

www.orkhon.edu.mn

17

Олон улсын Улаанбаатарын их сургууль

Хувийн

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ПРОЦЕСС ЯВАГДАЖ БАЙНА

www.ubu.edu.mn

18

"Улаанбаатар – Эрдэм" их сургууль

 

Хувийн

2018.07.03

www.uberdemoyu.edu.mn

19

"Этүгэн" их сургууль

 

Хувийн

2022.06.07

www.etugen.mn

20

"Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль"

 

Хувийн

2024.09.09

www.monos.edu.mn

21

"Ач" анагаах ухааны их сургууль

 

Хувийн

2021.02.10

http://www.ach.edu.mn/

22

Оточ манрамба их сургууль

Хувийн

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХ ПРОЦЕСС ЯВАГДАЖ БАЙНА

www.otoch.edu.mn

23

Үндэсний техникийн их сургууль

 

Хувийн

2024.09.09

www.utis.edu.mn

24

Монголын үндэсний их сургууль

 

Хувийн

2019.06.08

www.mnu.edu.mn

 

 

Б.Тамир

Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль, сургалтын хөтөлбөрийг сонгон суралцаарай    Edunews.mn    

18/05/2016 08:30