03 сарын 18
Улаанбаатар -3°C

Монгол Улсын Их Сургуулийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцахыг урьж байна

27/12/2016 12:10

 

МУИС-ийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн өвлийн магистр, докторын хөтөлбөрийн элсэлт эхэллээ. Элсэлтийн бүртгэл: 2016 оны 11-р сарын 17-ноос 2017 оны 01-р сарын 08 (ХЗС-01-р сарын 05)-ныг хүртэл Бүртгэл хаягhttp://burtgel.num.edu.mn зөвхөн цахим хэлбэрээр  явагдана .Бүртгэлийн хураамж:   25.000₮ төгрөг

Элсэлтийн шалгалт: 2017 оны 01-р сарын 09-ноос 13-ны хооронд (ХЗС 01/06-нд) авах ба хуваарийг бүртгэлийн системээр зарлана.

Цахим бүртгэл хийгдсэний дараа Таны бүртгэлийн дугаар гарч ирэх бөгөөд түүнийг тэмдэглэн авч шалгалтанд орохдоо тухайн дугаараар шалгуулна.

МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам болон бусад мэдээлэл, элсэлт авах мэргэжлийн чиглэлүүдийг  http:// burtgel.num.edu.mn  мөн   http://graduate.num.edu.mn     цахим хуудаснаас авч болно.

Утас:  321983, 7730-7730-11-22, 1121, 1145 

МУИС СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН АЛБА

муис зурган илэрцүүд

 

 

Монгол улсын их сургуулийн магистр, докторын сургалт явуулах мэргэжлийн чиглэл

 

 

 

 

 

 

МУИС-ийнБүрэлдэхүүнсургууль

Сонгохболомжтойхөтөлбөр

 
 
 

1

ШинжлэхУхааныСургууль-Байгалийнухаанысалбар

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:

Газарзүй, Байгальорчнызайнаастандансудлал, Газарзүйнболовсрол, Газрынкадастр, Газарзохионбайгуулалт, Хотбабүснутгийнтөлөвлөлт, Хими, Химийнболовсрол, Геологи (геологиэрэлхайгуул), Геологи (шатахашигтмалтмал), Геологи (геологиэрдэсбаялагийнудирдлага), Геофизик, Математик, Математикийнболовсрол.

 

Магистрынхөтөлбөрт:

Байгалийннөөцсудлалынменежмент /мэргэжлийн/, Биологи /судалгааны/, Биохими /судалгааны/, Биотехнологи /судалгааны/, Биофизик /судалгааны/,  Экологи /судалгааны/, Газарзүйнболовсрол /мэргэжлийн, судалгааны/, Байгальорчнызайнаастандансудлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Газрынкадастр /судалгааны/, Хөрссудлал /судалгааны/, Хотбабүснутгийнтөлөвлөлт /судалгааны/, Газарзохионбайгуулалт /судалгааны/, Газарзүй /судалгааны/, Хими /судалгааны/, Химийнболовсрол  /судалгааны/, Геологи (шатахашигтмалтмал) /судалгааны/, Геологи (геологиэрэлхайгуул) /судалгааны/, Геологи (геологиэрдэсбаялагийнудирдлага) /мэргэжлийн/, Геофизик /судалгааны/, Физик /судалгааны/, Физикийнболовсрол /мэргэжлийн, судалгааны/, Сансарсудлал /судалгааны/, Математик /мэргэжлийн, судалгааны/, Математикийнболовсрол /мэргэжлийн, судалгааны/.

 

Докторынхөтөлбөрт:

Биологи /өдөр/, Биохими /өдөр/, Экологи /өдөр/, Газарзүй /өдөр, эчнээ/, Байгальорчныгзайнаастандансудлал /өдөр, эчнээ/, Хими /өдөр, эчнээ/, Геологи /бэлтгэл, өдөр/, Физик /өдөр/, Математик /өдөр/.

 

2

ШинжлэхУхааныСургууль-Нийгмийнухаанысалбар

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:

Сэтгүүлзүй, Антропологи, Археологи, Эдийнзасаг, Социологи, Нийгмийнажил.

 

Магистрынхөтөлбөрт:

Улстөрсудлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Сэтгүүлзүй /мэргэжлийн, судалгааны/, Антропологи /мэргэжлийн, судалгааны/, Археологи /мэргэжлийн, судалгааны/, Боловсролсудлал /судалгааны/, Сэтгэлсудлал /судалгааны/, Эдийнзасаг /мэргэжлийн, судалгааны/, Социологи /мэргэжлийн, судалгааны/, Ниймгийнажил /мэргэжлийн, судалгааны/.

 

Докторынхөтөлбөрт:

Улстөрсудлал /өдөр, эчнээ/, Сэтгүүлзүй /өдөр/, Антропологи /өдөр, эчнээ/, Археологи /өдөр, эчнээ/, Боловсролсудлал /өдөр/, Сэтгэлсудлал /өдөр/,  Ниймгийнажил /бэлтгэл, өдөр/, Социологи /бэлтгэл, өдөр/, Эдийнзасаг /өдөр/.

 

3

ШинжлэхУхааныСургууль-Хүмүүнлэгийн  ухаанысалбар

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:

Олонулсоронсудлал, Гадаадхэлшинжлэл, Хэлшинжлэл, Утгазохиолсудлал, Урлагсудлал, Философи, Буддынгүнухаан, Шашинсудлал, Түүх.

 

Магистрынхөтөлбөрт:

Олонулсоронсудлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Гадаадхэлнийболовсрол /мэргэжлийн, судалгааны/, Гадаадхэлнийорчуулга /судалгааны/, Гадаадхэлшинжлэл /мэргэжлийн, судалгааны/, Хэлшинжлэл /мэргэжлийн, судалгааны/, Утгазохиолсудлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Урлагсудлал /судалгааны/, Шашинсудлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Буддынгүнухаан /судалгааны/, Философи /мэргэжлийн, судалгааны/, Түүх /судалгааны/.

 

Докторынхөтөлбөрт:

Олонулсоронсудлал /өдөр, эчнээ/, Гадаадхэлшинжлэл /өдөр, эчнээ/, Хэлшинжлэл /өдөр/, Утгазохиолсудлал /өдөр/, Урлагсудлал /өдөр/, Философи /өдөр/, Буддынгүнухаан /өдөр/, Шашинсудлал /өдөр/, Түүх /өдөр, эчнээ/, Бүххөтөлбөрбэлтгэлтэй.

 

4

ХэрэглээнийШинжлэхУхаанИнженерчлэлийнСургууль

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:

Компьютерийнухаан, Мэдээллийнтехнологи, Өгөгдлийнсангийнзагварчлал, удирдлага, Програмхангамж, Мэдээллийнсистем, Биоинформатик, Компьютер-хэлшинжлэл, Хэрэглээнийматематик, Статистик, Цагуур, Уссудлал, Хүрээлэнбуйорчинсудлал, Байгальорчныгхамгаалахтехнологи, Ойнажахуй, ойзохионбайгуулалт, Компьютерийнсүлжээ, Сэргээгдэхэрчимхүч, Электроник.

 

Магистрынхөтөлбөрт:

Компьютерийнухаан /судалгааны/, Мэдээллийнтехнологи/судалгааны/, Өгөгдлийнсангийнзагварчлал, удирдлага /судалгааны/, Програмхангамж /судалгааны/, Мэдээллийнсистем /судалгааны/, Биоинформатик /судалгааны/, Компьютер-хэлшинжлэл /судалгааны/, Химийнинженерчлэл /судалгааны/, Наношинжлэхухаан, наноинженерчлэл /судалгааны/, Хэрэглээнийхими /судалгааны/, Материалсудлал, шинэматериалынтехнологи /судалгааны/, Цөмийнтехнологи/судалгааны/, Цөмийнэрчимхүч /судалгааны/, Биоинженерчлэл /судалгааны/, Хэрэглээнийматематик /судалгааны/, Статистик /мэргэжлийн, судалгааны/, Цагуур /судалгааны/, Уссудлал /судалгааны/, Хүрээлэнбуйорчинсудлал /судалгааны/, Байгальорчныгхамгаалахтехнологи /судалгааны/, Ойнажахуй, ойзохионбайгуулалт /мэргэжлийн, судалгааны/, Компьютерийнсүлжээ /судалгааны/, Электроник /судалгааны/, Сэргээгдэхэрчимхүч /судалгааны/,

 

Докторынхөтөлбөрт:

Програмхангамж /бэлтгэл, өдөр/, Компьютерийнухаан /бэлтгэл, өдөр/,  Мэдээллийнтехнологи /бэлтгэл, өдөр/, Наношинжлэхухаан, наноинженерчлэл /өдөр/, Хэрэглээнийхими /өдөр/, Цөмийнтехнологи /өдөр/, Биоинженерчлэл /өдөр/, Хэрэглээнийматематик /өдөр/, Цагуур /өдөр/, Хүрээлэнбуйорчинсудлал /бэлтгэл, өдөр/, Ойнажахуй, ойзохионбайгуулалт /бэлтгэл, өдөр/.

 

5

Бизнесийнсургууль

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:

Санхүүбанкдаатгал, Нягтланбодохбүртгэл, Маркетинг, Менежмент, Худалдаа, Аялалжуулчлалынменежмент, Зочлохүйлчилгээ, Гадаадхудалдаа, гаалийнудирдлага, Хөрөнгийнүнэлгээ.

 

Магистрынхөтөлбөрт:

Санхүүбанкдаатгал /мэргэжлийн, судалгааны/, Нягтланбодохбүртгэл /мэргэжлийн, судалгааны/, Маркетинг /мэргэжлийн, судалгааны/, Менежмент /мэргэжлийн, судалгааны/, Худалдаа /мэргэжлийн, судалгааны/, Аялалжуулчлалынменежмент /мэргэжлийн, судалгааны/, Зочлохүйлчилгээ /мэргэжлийн, судалгааны/, Гадаадхудалдаа, гаалийнудирдлага /мэргэжлийнсудалгааны/, Хөрөнгийнүнэлгээ /мэргэжлийн, судалгааны/.

 

Докторынхөтөлбөрт:

Бизнесийнудирдлага /өдөр/

 

6

ХуульЗүйнСургууль

Магистрынхөтөлбөрт:

Эрхзүй /мэргэжлийн, судалгааны/, Олонулсынэрхзүй /мэргэжлийн, судалгааны/.

 

7

ОлонУлсынХарилцааНийтийнУдирдлагынСургууль

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:

Олонулсынхарилцаа, Нийтийнудирдлага, Олонулсынэдийнзасгийнхарилцаа.

 

Магистрынхөтөлбөрт:

Олонулсынхарилцаа /мэргэжлийн, судалгааны/, Бүснутагсудлал /мэргэжлийн, судалгааны/, Нийтийнудирдлага /мэргэжлийн, судалгааны/, Олонулсынэдийнзасгийнхарилцаа /мэргэжлийн/.

 

Докторынхөтөлбөрт:

Олонулсынхарилцаа /өдөр/, Нийтийнудирдлага /өдөр/.

 

8

Орхонсургууль

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:

Санхүү, банк, даатгал, Менежмент

 

Магистрынхөтөлбөрт:

Боловсролсудлал /мэргэжлийн/, Гадаадхэлнийболовсрол /мэргэжлийн/, Нягтланбодохбүртгэл /судалгааны/, Санхүү, банк, даатгал /судалгааны/, Менежмент /судалгааны/.

 

9

Завхансургууль

Нөхцөлт /бэлтгэл/ хөтөлбөрт:

Нягтланбодохбүртгэл, Санхүү, банк, даатгал, Маркетинг, Менежмент, Худалдаа

 

Магистрынхөтөлбөрт:

Нягтланбодохбүртгэл /мэргэжлийн, судалгааны/, Санхүү, банк, даатгал /мэргэжлийн, судалгааны/, Маркетинг /мэргэжлийн, судалгааны/, Менежмент /мэргэжлийн, судалгааны/, Худалдаа /мэргэжлийн , судалгааны/

 

 

Монгол Улсын Их Сургуулийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцахыг урьж байна    Edunews.mn    

27/12/2016 12:10