03 сарын 24
Улаанбаатар -8°C

2016-2017 оны хичээлийн жилийн Улсын төрөлжсөн олимпиадын хуваарь

13/03/2017 16:33

2016-2017 оны хичээлийн жилийн Улсын төрөлжсөн олимпиадын хуваарийг олимпиад зохион байгуулах нэгдсэн хороо хуралдаж шийдвэрлэснийг та бүхэнд хүргэж байна. 
 

Олимпиадын төрөл

2-ын даваа

3-ын даваа

Хугацаа

Хаана зохион байгуулагдах

Хугацаа

Улсын олимпиад зохион байгуулагдах газар

1

Монгол хэл, бичиг

4 сарын 02

Нийслэл, аймагт

5 сарын 05-06

МУБИС

2

Математик

3 сарын 30-31

Нийслэл, аймагт

5 сарын 04-08

Булган аймаг

3

Физик

3 сарын 29

Нийслэл, аймагт

4 сарын 21-24

Хэнтий аймаг

4

Хими

3 сарын 31

Нийслэл, аймагт

5 сарын 6-7

МУИС

5

Газар зүй

4 сарын 01

Нийслэл, аймагт

4 сарын 28-29

Өвөрхангай аймаг

6

Орос хэл

1 сарын 20

Нийслэл, аймагт

2 сарын 20-22

МУБИС

7

Техник технологи

3 сарын 30-31

Нийслэл, аймагт

4 сарын 26-28

МУБИС

8

Биологи

3 сарын 29

Нийслэл, аймагт

4 сарын 27-28

МУИС

9

Англи хэл

4 сарын 01

Нийслэл, аймагт

5 сарын 10-12

МУБИС

10

Түүх

3 сарын 30

Нийслэл, аймагт

5 сарын 4-5

МУБИС

11

Нийгмийн ухаан

3 сарын 31

Нийслэл, аймагт

5 сарын 4-5

МУБИС

12

Мэдээлэл зүй

4 сарын 02

Нийслэл, аймагт

5 сарын 2-3

ШУТИС, ХМТС

13

Сэтгэх чадвар

4 сарын 01

Нийслэл, аймагт

5 сарын 5-7

Хөвсгөл аймаг

14

Хятад хэл

3 сарын 31

Нийслэл, аймагт

5 сарын 05

Отгонтэнгэр ДС


БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМНЫ УЛСЫН ТӨРӨЛЖСӨН ОЛИМПИАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НЭГДСЭН ХОРОО

 

2016-2017 оны хичээлийн жилийн Улсын төрөлжсөн олимпиадын хуваарь    Edunews.mn    

13/03/2017 16:33